Parşömen nedir?

   Parşömen, üzerine yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanmış deri olarak tanımlanır. Başta oğlak, koyun, keçi, dana olmak üzere ceylandan eşeğe, balıktan deveye çok çeşitli hayvan derisinden parşömen yapılabilir.

   Parşömen, M.Ö. II. yüzyılda Bergama'da bulunmuş ve bütün dillerdeki ismini bu şehirden almıştır.Hiç bir parşömenin diğerinin aynı olmaması, gerektiği gibi işlendiğinde her iki yüzüne de yazılabilmesi, neredeyse yırtılamaması, alev almaması, olağanüstü dayanıklılığı, gibi özellikleri parşömeni insanlığın bulduğu en mükemmel yazı malzemesi yapmıştır. Bazen otuz kırk yıl önce kullanılmış kağıtlar zor okunurken bin beş yüz yıllık parşömenler dün yazılmış gibi görünür

Nasıl kullanılır?

   Parşömen, icadını takip eden bin beş yüz yıl boyunca en önemli, zaman zaman da tek yazı malzemesi olmuştur. İlk İncillerin ve Kuranların kağıdı olmasının yanı sıra, antik çağ bilimini de rönesansa taşımıştır. Kağıdın yaygınlaşmasıyla daha seçkin bir konum edinen parşömen, günümüzde sanatsal amaçlar için üretilmekte ve ressamlar, restoratörler, mücellitler, iç mimarlar, dekoratörler ve hattatlar tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca diplomalar, davetiyeler, takdirnameler, fahri hemşerilik belgeleri, çok özel kitaplar gibi seçkinlik, saygınlık, önem, kalite ve mükemmeliyet iletmesi gereken her türlü belgenin de malzemesidir.

Nasıl yapılır?

   Parşömen, kıllarından arındırıldıktan  sonra gerilerek kurutulan deridir. Tabaklanmış deride olduğu gibi parşömen de hayvan derisinden elde edilir. Ancak tabaklanma sırasında deri kimyasal değişikliğe uğrarken, parşömen sadece fiziksel olarak değişir. Kullanım amacına göre özel önlemler alınmadıkça sıcaklık ve neme göre formu değişen özgün ve yaşayan bir malzemedir.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Secure payment with PayPal

© Kare Leather & Parchment 2020

  • Facebook
  • Instagram